ANNA JANKOWSKA

Moje motto to:

Rozwój
przez głos,

by w pełni odkrywać
siebie i inspirować innych.

ANNA JANKOWSKA

POGODA GŁOSU
EDUTAINMENT

Pogoda Głosu™  to autorski projekt edukacyjno-rozrywkowy (edutainment). Artystka korzysta z  osobistego 15-letniego doświadczenia scenicznego oraz z  pracy indywidualnej i  grupowej jako coach wokalny. Łączy wiedzę z  zakresu komunikacji  i świadomej pracy z  głosem z  muzyką na żywo. Nauka poprzez zabawę ma formę koncertu.

Uczestnicy Pogody Głosu:

 • dowiedzą się jak otwarcie i  swobodnie wyrazić siebie głosem
 • przełamią blokady wokalne
 • zrozumieją rolę synchronizacji ciała, oddechui  umysłu
 • otrzymają wiedzę jak są odbierani poprzez głos
 • zdobędą umiejętność autoprezentacji

Formuła muzycznej swobodnej improwizacji, a  jednocześnie zaplanowanego spotkania, pozwala w  naturalny sposób rozwinąć spontaniczną interakcję między uczestnikami. Podstawą Pogody Głosu TM są starannie dobrane utwory muzyczne. Dzięki temu spotkanie nabierze charakteru interaktywnej podróży inspirowanej pasją do głosu i  muzyki.

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy wykorzystują głos jako narzędzie pracy m.in do:

 • instruktorów
 • trenerów
 • menadżerów
 • nauczycieli
 • wykładowców
 • psychologów
 • prezenterów
 • dziennikarzy
 • aktorów
 • prawników
 • polityków

Jingle Pogoda Głosu

muz. J. Zeyland, sł. S. Kielar

ANNA JANKOWSKA

MAM GŁOS
WIĘC JESTEM

WARSZTAT

Warsztat łączący body languagei  speech coaching z  zakresu
świadomości ciała, oddechu i  umysłu w  pracy głosem.

Zdobyta wiedza i  ćwiczenia z  warsztatów wzbogacą kompetencje świadomego i  swobodnego posługiwania się głosem
w  działalności trenerskiej, coachingowej, biznesowej, edukacyjnej, medialnej czy w  indywidualnej pracy z  ludźmi.

KORZYŚCI

 • Prawidłowe metody zdrowego używania głosu – poznanie własnego głosu jako narzędzia komunikacji i budowania relacji.
 • Efektywne oddychanie, aby mówić dźwięcznie i  donośnie oraz  stosowanie technik oddechowych.
 • Koordynacja swobodnej postawy ciała i  głosu podczas mówienia.
 • Wzmocnienie kompetencji w  sposobie komunikacji dzięki świadomemu wyrażaniu siebie.
 • Otwarcie się na lepsze rozumienie innych, wsłuchując się w  brzmienie ich głosów. Stosowanie praktycznych technik relaksacyjnych i  antystresowych uwalniających od blokad i  napięć.
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie ze  stresem i  tremą związaną z  wystąpieniami publicznymi.
 • Świadoma zmiana nawyków wyrażania siebie głosem. Nabycie doświadczenia w  estetyce wypowiedzi i  kulturze słowa.
 • Odkrycie osobistej intencji jako narzędzia synchronizacji myśli, ciała, oddechu i  głosu – podejście holistyczne.
 • Asertywne wyrażanie uczuć, opinii i  przekonań. Wzmocnienie naturalnej i  zdrowej pewności siebie.
 • Praca z  mikrofonem oraz nagranym materiałem podczas pracy warsztatowej.
 • Wnioski z  indywidualnej analizy problemów głosowych. Świadomy rozwój osobisty przez głos.

CELE

 • Zrozumienie funkcjonowania narządu głosu, aby odkryć swój naturalny głos – prawdy, mity i przekonania.
 • Holistyczne i  pełnowymiarowe podejście do głosu, oddechu i  ciała: ciało jako zintegrowany i  twórczy instrument wydobywający głos, oddech jako naturalny nośnik dźwięku.
 • Dzięki zastosowaniu zasad i  metod pracy z  głosem – speech coaching, zwiększenie efektywności kompetencji społecznych i  emocjonalnych, które decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach i  w  rozwiązywaniu problemów.
 • Praktyczne techniki uwalniania ciała od napięć psychofizycznych – body language – ćwiczenia relaksacyjne i  antystresowe redukujące stres w  zakresie krótko jak  i  długofalowym.
 • Zdobycie wiedzy oraz ćwiczenie w  praktyce podstawowych oraz zaawansowanych narzędzi świadomego i  swobodnego posługiwania się głosem w  pracy trenerskiej, coachingowej, w  biznesie, edukacji, mediach i  w  indywidualnej pracy z  ludźmi.
 • Ciało i  mowa  (body language i  speech coaching) jako wyraz naszego „JA”. Asertywny monolog wewnętrzny: praca na  negatywnych i  pozytywnych sposobach myślenia i  wyrażania uczuć wpływających na nasze zachowania.
 • Rozwinięcie w  praktyce umiejętności pracy z  mikrofonem (wystąpienia publiczne, nagrywanie i  odsłuchiwanie wypowiedzi).
 • Opanowanie sztuki mówienia w  taki sposób, aby inni nas słuchali, słyszeli i  rozumieli.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz środków ekspresji „przykuwających uwagę” ważnych w życiu jak i  w  biznesie.
 • Indywidualna analiza problemów głosowych.

ZAPRASZAM:

 • menadżerów, moderatorów prowadzących spotkania
 • prowadzących prezentację (nie tylko sprzedażowe) dla klienta
 • osoby dla których głos i  komunikacja są też narzędziem pracy
 • osoby, które na eventach biznesowych, spotkaniach networkingowych chcą swobodnie mówić o swoim biznesie
 • osoby chcących rozwinąć środki ekspresji "przykuwających uwagę" ważnych zarówno w  życiu jak i  biznesie
 • ludzi z  pasją rozwijających swoje talenty i  kompetencje przez głos
 • osoby chcące otworzyć siebie i  swobodnie się komunikować / wyrażać siebie w wymagających sytuacjach kiedy głos "utyka" w  gardle np. w  rozmowie z  szefem o  podwyżce, lub umawiając się na spotkanie

ANNA JANKOWSKA

BIO

Anna Jankowska
- wokalistka, pedagog wokalny,
wykładowca.

Magister sztuki na kierunku Jazz i  Muzyka Estradowa w  zakresie Wokalistyki Jazzowej w  klasie dr Anny Serafińskiej Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i  Jazzu Akademii Muzycznej w  Katowicach.

Łączy dwie pasje: śpiewa i  dzieli się swoją muzyką podczas koncertów oraz pomaga, doradza i  rozwija u innych umiejętności posługiwania się głosem zarówno podczas szkoleń jak i  w pracy z  młodymi artystami.

Popularyzuje holistyczne podejście do rozwoju głosu dzięki świadomości ciała, oddechu i  umysłu oraz możliwości rozwoju osobowości poprzez pracę z  głosem.

Od 2015 roku dzieli się autorskim projektem Pogda Głosu realizowanym w  formule speaking concert. Pogoda Głosu jako edutainment jest połączeniem wiedzy i  doświadczenia o  głosie w  komunikacji z  wydarzeniem muzycznym o  charkaterze rozrywkowym.

Od 2015 roku jest wykładowcą w  Collegium Da Vinci w  Poznaniu.

Od 2011 do 2014 roku współpracowała z  Polskim Radiem Merkury w  Poznaniu współtworząc i  współprowadząc audycje muzyczne: Babski Jazzgot, Królewski Wieczór.

Od 2011 roku prowadzi zajęcia Śpiewu Jazzowego w  Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w  Poznaniu.

Od 2010 roku kieruje autorskim projektem edukacyjno - konertowym ALE JAZZ! Studio wspierając w  rozwoju muzyczno - wokalnym zarówno melomanów jak i  profesjonalistów.

Od 2008 do 2011 roku zajmowała się profilem Jazzowym i  Muzyką Rozrywkową w  Konserwatorium Muzycznym, CK Zamek w  Poznaniu.

w  2002 roku wzięła udział w  pierwszej edycji programu Idol, gdzie doszła do dogrywki przed ścisłym finałem.

w  2001 roku stawiała swoje pierwsze kroki w  telewizyjnym show "Droga do gwiazd" z  gościnnym udziałem Eleni.

Od 2000 roku rozpoczęła własną działalność koncertową oraz współpracę z  zespołami m.in. Your Favourite Band, Gospel Searchres, Małą Akademią Jazzu na Śląsku.

ANNA JANKOWSKA

VIDEO

ANNA JANKOWSKA

GALERIA

ANNA JANKOWSKA

KONTAKT

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Podaj wynik: × =